Điền tên loại hình vận tải tương ứng với các hình? Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải. Cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa ở nước ta? Vì sao?

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu tình hình phát triển và phân bố mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta.

Quan sát hình 4, 5, phân tích bảng 1, đọc thông tin, hãy:

 • Điền tên loại hình vận tải tương ứng với các hình?
 • Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải. Cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa ở nước ta? Vì sao?

Bài làm:

Loại hình vận tải tương ứng với các hình là:

 • a. Đường bộ
 • b. Đường sắt
 • c. Đường hàng không
 • d. Đường biển

Vai trò của ngành giao thông là:

 • Tham gia vào quá trình cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.
 • Thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong nội bộ vùng cũng như giữa trong nước và ngoài nước.
 • Thúc đẩy cho các vùng khó khăn phát triển kinh tế.

Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa ở nước ta là đường bộ. Vì:

 • Chiếm tỉ trọng vận chuyển hàng hóa lớn nhất.
 • Là loại hình vận tải cơ động nhất, có thể hoạt động được trên khắp cả nước.
 • Chi phí đầu tư tương đối thấp, cước phí vận chuyển tương đối rẻ.
 • 104 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9