Nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ Việt Nam mà em biết

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ Việt Nam mà em biết

Bài làm:

Những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết:

  • Chăm sóc trẻ em, bà mẹ mang thai nuôi con nhỏ
  • Tiêm chủng, phòng dịch
  • Đào tạo nguồn nhân lực, các dự án trồng rừng, cải cách hành chính.
  • Giúp đỡ các vùng bị thiên tai, gặp nhiều khó khăn
  • 123 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9