Đoạn thông tin nói về phong trào của khu vực nào trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Em biết gì về tình hình chung của khu vực đó từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Đoạn thông tin nói về phong trào của khu vực nào trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Em biết gì về tình hình chung của khu vực đó từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

Bài làm:

Đoạn thồng tin trên nói về phong trào của khu vực châu Á và châu phi sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai:

  • Sau 1945 các nước đã giành được độc lập, song vẫn còn nhiều nước lâm vào tình trạng bất ổn.
  • Những năm gần đây nhiều nước đạt được sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Xin–ga–po…

Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai:

  • Sau khi giành độc lập, các nước châu Phi tiến hành công cuộc xây dựng đất nước và thu được một số thành tựu ban đầu. Tuy nhiên, châu Phi vẫn là một châu lục nghèo nàn, lạc hậu và gặp rất nhiều khó khăn (bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài chồng chất).
  • Xung đột sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên.
  • Tổ chức thống nhất châu Phi được thành lập (5/1963) đến năm 2002 đổi thành liên minh châu Phi (AU) đang triển khai nhiều chương trình phát triển của châu lục song còn phải rất lâu dài, gian khổ mới thu được kết quả.
  • 84 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9