Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn của của khí hậu đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp

  • 2 Đánh giá

b. Tài nguyên khí hậu

Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn của của khí hậu đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài làm:

Những thuận lợi và khó khăn của của khí hậu đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp:

Thuận lợi:

  • Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tạo điều kiện cây cối xanh quanh năm, sinh trưởng nhanh, trồng được nhiều vụ.
  • Khí hậu phân hóa Bắc - Nam nên trồng được nhiều loại cây, đa dạng hóa cây trồng.

Khó khăn:

  • Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho sâu bệnh phá hoại
  • Gió Tây khô nóng cản trở sự phát triển cho cây
  • Các thiên tai (sương muối, rét đậm, rét hại....) gây ảnh hưởng đến nông nghiệp.
  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9