Tại sao mỗi vùng, miền ở nước ta lại có những sản phẩm nông nghiệp khác nhau? Hãy kể tên những sản phẩm nông nghiệp ở các địa phương mà em biết?

  • 1 Đánh giá

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Chọn một trong hai câu sau và thực hiện

Tại sao mỗi vùng, miền ở nước ta lại có những sản phẩm nông nghiệp khác nhau? Hãy kể tên những sản phẩm nông nghiệp ở các địa phương mà em biết?

Bài làm:

Mỗi vùng, miền ở nước ta lại có những sản phẩm nông nghiệp khác nhau vì:

  • Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa Bắc - Nam. Chính vì vậy, ở mỗi khu vực, vùng miền sẽ có đặc tính khí hậu khác nhau (miền Bắc có mùa đông lạnh, miền Trung lạnh mùa đông, nắng nóng mùa hè hay miền Nam nắng quanh năm...). Chính khí hậu khác nhau sẽ thích hợp với những loại cây khác nhau (như cây ưa lạnh, cây chịu hạn, cây chịu nóng....).
  • Ngoài ra, ở mỗi khu vực vùng miền có khí hậu khác nhau cũng sản sinh ra các loại đất khác nhau (đất phù sa, đất đỏ, đất cát,...) cũng thích hợp với nhiều loại cây khác nhau....

=> Mỗi vùng miền có khí hậu và loại đất khác nhau nên có những sản phẩm nông nghiệp khác nhau.

Ví dụ:

  • Miền Bắc có: mận, đào, mơ, chè, hồng...
  • Miền Trung có: Lạc, vừng, cà phê, cao su...
  • Miền Nam có: các loại quả nhiệt đới (chôm chôm, xoài, sầu riêng....)
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9