Tóm tắt tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 về Đông Dương

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Tóm tắt tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 về Đông Dương
  • Giải thích vì sao hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam - Bắc để tổ chức tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước (Theo quy định của hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương) không được thực hiện.
  • Suy đoán về nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho cách mạng hai miền Nam - Bắc sau hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương?

Bài làm:

Tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 về Đông Dương:

  • Ngày 10/10/1954, quân Pháp rút khỏi Hà Nội, quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô
  • Giữa tháng 5/1955, quân Pháp rút khỏi Hải Phòng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.
  • Ở miền Nam, Pháp vừa rút quân thì Mĩ liền dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam.

=> Như vậy, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chưa được hoàn thành trên phạm vi cả nước.

Hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam - Bắc để tổ chức tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước (Theo quy định của hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương) không được thực hiện vì lúc bấy giờ chính quyền Ngô Đình Diệm với sự giúp đỡ và chỉ đạo của Mĩ đã ra sức phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, bày trò "trưng cầu dân ý", lập ra chính quyền Việt Nam Cộng hoà (chính quyền Sài Gòn) và chúng từ chối hiệp thương với Chính phủ Việt Nam.

Theo em, nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho cách mạng hai miền Nam - Bắc sau hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương là:

  • Miền Bắc vừa sản xuất, vừa là hậu phương hỗ trợ miền Nam đánh giặc
  • Miền Nam chiến đấu chống Mĩ để giành độc lập, thống nhất đất nước
  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9