Dựa vào lược đồ du lịch Việt Nam, lập và hoàn thiện bảng theo gợi ý sau để chứng minh nước ta có tài nguyên du lịch phong phú:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Dựa vào lược đồ du lịch Việt Nam, lập và hoàn thiện bảng theo gợi ý sau để chứng minh nước ta có tài nguyên du lịch phong phú:

Nhóm tài nguyênTài nguyêntên, địa điểm
Tài nguyên du lịch tự nhiên

- Địa hình

+ Núi cao

+ Bãi biển đẹp

+ Đảo

+ Hang động

- Sông, hồ

-Vườn quốc gia

Tài nguyên du lịch nhân văn

- Di sản văn hóa thế giới

- Di tích lịch sử - văn hóa

- Lễ hội

- Làng nghề cổ truyền

- Văn hóa dân tộc

Bài làm:

hoàn thiện bảng theo gợi ý sau để chứng minh nước ta có tài nguyên du lịch phong phú:

Nhóm tài nguyênTài nguyêntên, địa điểm
Tài nguyên du lịch tự nhiên

- Địa hình

+ Núi cao

+ Bãi biển đẹp

+ Đảo

+ Hang động

- Sông, hồ

-Vườn quốc gia

Địa hình:

+ Núi cao: SaPa, Đà Lạt

+ Bãi biển đẹp: Thiên Cầm, Mỹ Khê, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu....

+ Đảo: Phú Quốc, Cô Tô, Cát Bà, Phú Qúy...

+ Hang động: Phong Nha - Kẻ Bàng, Tràng An, Pác Bó, Vịnh Hạ Long...

Sông, hồ: Ba Bể, Thác Bà, sông Hương,....

Vườn quốc gia: Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cát Tiên...

Tài nguyên du lịch nhân văn

- Di sản văn hóa thế giới

- Di tích lịch sử - văn hóa

- Lễ hội

- Làng nghề cổ truyền

- Văn hóa dân tộc

- Di sản văn hóa thế giới: Nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, di tích Mỹ Sơn, cố đô Huế....

- Di tích lịch sử - văn hóa: cảng nhà rồng, nhà tù Côn Đảo, Ải Chi Lăng, Tân Trào....

- Lễ hội: hội đâm trâu, đền Hùng, chùa Hương, hội chọi trâu,

- Làng nghề cổ truyền: Bát Tràng, Vạn Phúc, Bầu Trúc...

- Văn hóa dân tộc:

  • 253 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9