Mĩ có thể đạt được tham vọng để thiết lập trật tự thế giới "đơn cực" không? Tại sao? Thách thức lớn nhất hiện nay của Mĩ là gì?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

1. Mĩ có thể đạt được tham vọng để thiết lập trật tự thế giới "đơn cực" không? Tại sao? Thách thức lớn nhất hiện nay của Mĩ là gì?

Bài làm:

Mĩ sẽ không dễ dàng đạt được tham vọng để thiết lập trật tự thế giới "đơn cực" vì tương quan lực lượng giữa Mĩ và các cường quốc khác có sự chênh lệch đáng kể.

Thách thức lớn nhất hiện nay của Mĩ là:

  • Thứ nhất, sự thay đổi các động lực địa chính trị, khiến thế giới ngày càng bất ổn.
  • Thứ hai, về lợi thế kinh tế, trong thời gian cuối Chiến tranh Lạnh, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ và các đồng minh Châu Âu và Châu Á chiếm hơn 3/4 tổng GDP toàn cầu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây có xu hướng giảm xuống, trong khi đó các nước ngoài liên minh với Mĩ lại tăng lên đáng kể, gây ảnh hưởng tới cán cân kinh tế của Mĩ và các đồng minh.
  • Thứ ba, những thách thức an ninh mà Mỹ đang phải đối mặt hiện khá đa dạng. Nhiều tài liệu chiến lược của Mỹ cho thấy rõ rằng Mỹ một lần nữa lại đang ở trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực nước lớn. Đó là cuộc chiến chống khủng bố - vốn chiếm sự quan tâm chiến lược của Mỹ trong hơn 2 thập kỷ qua, vẫn chưa kết thúc...
  • Thứ tư, các yếu tố bên ngoài khác như biến đổi khí hậu, thiên tai...
  • 156 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9