Hãy chứng minh: Cách mạng khoa học - kĩ thuật có những tác động tích cực về nhiều mặt nhưng cũng đe dọa sự sống của con người.

  • 1 Đánh giá

3. Đánh giá tác động của các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX

Hãy chứng minh: Cách mạng khoa học - kĩ thuật có những tác động tích cực về nhiều mặt nhưng cũng đe dọa sự sống của con người.

Bài làm:

  • Tác động tích cực: Tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống con người, tạo nên sự thay đổi về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa.
  • Tác động tiêu cực: Ô nhiễm môi trường, hiện tượng Trái Đất nóng dần lên, tai nạn giao thông, dịch bệnh...

  • 96 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9