Giải bài 10: Duyên hải Nam Trung Bộ

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 10: Duyên hải Nam Trung Bộ - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 72. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy nêu những hiểu biết của em về thiên nhiên, con người ở một tỉnh nào đó của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Quan sát hình 1, đọc thông tin, hãy:

 • Kể tên các tỉnh, thành phố và các quần đảo lớn thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng đối với phát triển kinh tế - xã hội?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Đọc thông tin, quan sát hình 1, hãy:

 • Cho biết những đặc điểm nổi bật về tự nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội.

Phân tích bảng 1, đọc thông tin, hãy:

 • Nhận xét một số tiêu chí dân cư và xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước năm 2014?

=> Xem hướng dẫn giải

 • Nêu những khác biệt về cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Nêu đặc điểm nổi bật về nguồn lao động của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế

Quan sát hình 2, phân tích bảng 2, kết hợp đọc thông tin, hãy:

 • So sánh số lượng đàn bò và sản lượng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ với cả nước giai đoạn 1995 - 2014?

=> Xem hướng dẫn giải

 • Cho biết các bãi tôm, bãi cá phân bố ở vùng biên của tỉnh nào? Giải thích tại sao vùng ven biển Nam Trung Bộ nổi tiếng về nghề làm muối và đánh bắt, nuôi trồng thủy sản?

=> Xem hướng dẫn giải

 • Trình bày những khó khăn trong sản xuất lương thực ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Công nghiệp

Quan sát hình 2, phân tích bảng 3, hãy:

 • Nhận xét chỉ số phát triển công nghiệp của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2012 - 2014.
 • Kể tên các ngành công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ và sự phân bố của chúng?

=> Xem hướng dẫn giải

c. Dịch vụ

Quan sát hình 2, đọc thông tin, hãy nêu đặc điểm nổi bật về ngành dịch vụ ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trong điểm miền Trung.

Nêu vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2014

Hoạt động / VùngBắc Trung BộDuyên hải Nam Trung Bộ
Nuôi trồng137,986,4
Khai thác328845,8

1. Hãy so sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ở hai vùng trên, năm 2014?

2. Cho biết vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt ở hai vùng

=> Xem hướng dẫn giải

D-E: Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy sưu tầm thông tin về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 246 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9