Đọc thông tin, kết hợp với phân tích bảng 3, hãy: Nêu vai trò ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ

 • 1 Đánh giá

c. Dịch vụ

Đọc thông tin, kết hợp với phân tích bảng 3, hãy:

 • Nêu vai trò ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ
 • Nhận xét một số tiêu chí dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước
 • Trình bày đặc điểm nổi bật của ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ

Bài làm:

Vai trò của ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ là: góp phần thúc đẩy sản xuất và giải quyết nhiều vấn đề xã hội trong vùng.

Nhận xét một số tiêu chí dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước:

 • Tổng mức bán lẻ hàng hoá chiếm 1/3 tổng mức bán lẻ hàng hoá cả nước (năm 2014 chiếm 33,6%)
 • Số lượt hành khách vận chyển chiếm gần bằng 1/3 số lượt khách vận chuyển cả nước (năm 2014 chiếm 31,7%)
 • Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng 1/5 lượng hàng hoá vận chuyển của cả nước (năm 2014 chiếm 18,2%)

Đặc điểm nổi bật của ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ là:

 • Dịch vụ có cơ cấu đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông
 • Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Đầu tư nước ngoài vào vùng chiếm tỉ lệ cao nhất cả nước (chiếm 43,9% năm 2014)
 • Tp. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu cả nước với nhiều tuyến giao thông đến khắp miền trong và ngoài nước.
 • Hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi quanh năm, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước.
 • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9