Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ theo đuổi mưu đồ thống trị thế giới và nô dịch các quốc gia dân tộc trên khắp hành tinh?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ theo đuổi mưu đồ thống trị thế giới và nô dịch các quốc gia dân tộc trên khắp hành tinh?

Bài làm:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ bước sang giai đoạn phát triển với tiềm lực kinh tế - tài chính và lực lượng quân sự to lớn. Dựa vào đó, các giới cầm quyền Mĩ theo đuổi mưu đồ thống trị toàn thế giới và nô dịch các quốc gia - dân tộc trên hành tinh.

Với tham vọng này, Mĩ đã phải chi trả những khoản chi phí khổng lồ cho cuộc chạy đua vũ trang, sản xuất các loại vũ khí hiện đại chi phí cho hàng nghìn căn cứ quân sự và nhất là Mĩ đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nhiêu nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9