Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy lý giải vì sao Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt được...

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy lý giải vì sao Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950). Những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế nói lên điều gì?

Bài làm:

Bước ra khỏi chiến tranh, tuy chiến thắng nhưng Liên Xô lại phải chịu tổn thất nặng nề: Hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70000 làng mạc, gần 32000 nhà máy xí nghiệp và 65000km đường sắt bị tàn phá,....

=> Đòi hỏi nhân dân Liên Xô phải tiến hành công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh để xây dựng đất nước Liên Xô mới.

Trong kế hoạch khắc phục chiến tranh 5 năm lần thứ nhất (1945 - 1950), nhân dân Liên Xô đã thu lại được nhiều thành tựu đáng kể:

Hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng.

Các tiêu chí khác đều vượt mức chỉ tiêu (năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%, hơn 6000 nhà máy được khôi phục, sản lượng nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh...)

Năm 1949 Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền Mỹ....

=> Từ những thành tựu đó cho ta thấy, nhân dân Liên Xô rất tài giỏi, kiên cường và đoàn kết để khắc phục khó khăn. Từ một đất nước dường như trắng tay sau chiến tranh, chỉ trong 5 năm, Liên Xô đã trở lại với tư cách là những nước phát triển hàng đầu thế giới.

  • 135 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9