Hãy kể tên các ngành công nghiệp ở địa phương em. Tại sao ở địa phương em lại phát triển các ngành công nghiệp này?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy kể tên các ngành công nghiệp ở địa phương em. Tại sao ở địa phương em lại phát triển các ngành công nghiệp này?

Bài làm:

Ở thành phố Hồ Chí Minh có các ngành công nghiệp phát triển là:

  • Công nghiệp cơ khí
  • Công nghiệp may mặc
  • Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
  • Công nghiệp hóa chất - cao su - nhựa....

Sở dĩ, các ngành này lại phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh là do ở đây là trung tâm của khu vực phía Nam, có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển, là địa điểm gần với các khu nguyên liệu, nhiên liệu. Hơn nữa, đây cũng là nơi có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kĩ thuật hiện đại để phát triển nhiều ngành công nghiệp khác nhau...

  • 307 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021