Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

  • 1 Đánh giá

4. Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

Bài làm:

Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau vì:

  • Sáu nước Tây Âu đều có chung một nền văn minh, có một nền kinh tế không cách biệt lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau. Sự liên kết cần thiết nhằm mở rộng thị trường, giúp các nước Tây Âu tin cậy nhau hơn về chính trị, khắc phục nghi kị, chia rẽ.
  • Hơn nữa, từ những năm 1950, nền kinh tế bắt đầu phát triển với tộc độ nhanh, các nước Tây Âu muốn thoát dần sự lệ thuộc vào Mĩ. Vì đứng riêng lẻ họ không thể đọ được với Mĩ nên cần phải liên kết lại.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9