Những quyết định của Hội nghị I-an-ta đã ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

  • 1 Đánh giá

2. Những quyết định của Hội nghị I-an-ta đã ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

Bài làm:

Những quyết định của hội nghị Ianta (tháng 2/ 1945) đã hình thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới: Trật tự hai cực Ianta chi phối mối quan hệ quốc tế trên thế giới sau năm 1945.

  • 91 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9