Quan sát hình 3, phân tích bảng 2 và đọc thông tin, hãy: Nhận xét tỉ trọng công nghiệp - xây dựng của Đông Nam Bộ so với cả nước và so với cơ cấu GDP vùng năm 2014

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế

a. Công nghiệp

Quan sát hình 3, phân tích bảng 2 và đọc thông tin, hãy:

  • Nhận xét tỉ trọng công nghiệp - xây dựng của Đông Nam Bộ so với cả nước và so với cơ cấu GDP vùng năm 2014
  • Trình bày những đặc điểm nổi bật về phát triển và phân bố ngành công nghiệp Đông Nam Bộ

Bài làm:

Nhận xét:

  • So với cả nước, tỉ trọng công nghiệp - xây dựng của Đông Nam Bộ cao hơn 16,2%.
  • So với cơ cấu GDP của vùng, công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất (53,1%), đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu GDP của vùng.

Những đặc điểm nổi bật về phát triển và phân bố ngành công nghiệp Đông Nam Bộ là:

  • Vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước,
  • Công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP của vùng (53,1% năm 2014)
  • Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng: hoá chất, cơ khí, điện tử, công nghệ cao...
  • Là vùng có số lượng các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất nhiều nhất cả nước, là một trong hai vùng phát triển khu công nghệ cao của nước ta.
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9