Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét về quy mô dân số nước ta

  • 1 Đánh giá

b. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét về quy mô dân số nước ta

Năm1921193119511960197019791989199920092014
Số dân (triệu người)15,617,722,130,241,152,764,476,386,090,7

Bài làm:

Dựa vào bảng số liệu ta thấy:

  • Dân số nước ta tăng liên tục từ năm 1921 - 2014 (tăng 75,1 triệu người)
  • Giai đoạn tăng thấp nhất là 1921 - 1931 tăng 2,1 triệu người
  • Giai đoạn tăng cao nhất là 1979 - 1989 tăng 11,7 triệu người
  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9