Hãy cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam trước những biến đổi của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh?

  • 1 Đánh giá

3. Hãy cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam trước những biến đổi của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh?

Bài làm:

Thời cơ và thách thức của Việt Nam trước những biến đổi của tình hình thế giới

Về thời cơ:

  • Thế giới ổn định, có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển đất nước.
  • Tăng cường hợp tác và tham gia liên minh kinh tế khu vực.
  • Tiếp thu các khoa học - kĩ thuật thế giới và khai thác các nguồn đầu tư của nước ngoài.

Về thách thức:

  • Nước ta đang có nền kinh tế kém phát triển, trình độ dân trí thấp...
  • Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới...
  • 144 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9