Giải bài 15: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 15: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 120. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình ảnh, hãy cho biết:

 • Quan sát em thấy những gì trong hình 1, 2 và 3. Cảm nhận của em khi quan sát những hình ảnh này là gì?
 • Những hình ảnh đó đề cập đến nội dung gì trong lịch sử loài người. Em biết gì về nội dung đó.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Cuộc cách khoa học - kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX

1. Tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Cho biết cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật xuất phát từ những nguyên nhân nào?
 • Nêu đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ giữa thế kỉ XX? Tại sao có đặc điểm đó?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Giới thiệu những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX
 • Cho biết em co ấn tượng nhất với thành tựu nào. Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đánh giá tác động của các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX

Hãy chứng minh: Cách mạng khoa học - kĩ thuật có những tác động tích cực về nhiều mặt nhưng cũng đe dọa sự sống của con người.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Xu thế toàn cầu hóa

1. Tìm hiểu về xu thế toàn cầu hóa và những biểu hiện của nó

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy cho biết:

 • Thế nào là xu hướng toàn cầu hóa?
 • Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đánh giá tác động của xu thế toàn cầu hóa

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Xác định những xu thế toàn cầu hóa đối với xã hội loài người.
 • Giải thích tại sao nói toàn cầu hóa vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra thách thức đối với các dân tộc. Việt Nam cần phải làm gì trước xu thế toàn cầu hóa?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Thực hiện các yêu cầu sau vào vở

1. Hãy lựa chọn các đáp án đúng:

1.1. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật bắt đầu do đâu?

 • A. Sự bùng nổ dân số,
 • B. Để giải quyết những đòi hỏi của sản xuất, nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống con người,
 • C. Do thiếu tài nguyên thiên nhiên.
 • D. Chính sách của các nước

1.2. Đặc điểm khác biệt giữa cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay so với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX là gì?

 • A. Mọi phát minh đều xuất phát từ khoa học cơ bản.
 • B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên nghiên cứu khoa học.
 • C. Mọi phát minh đều bắt nguồn từ thực tiễn kinh nghiệm.
 • D. Mọi phát minh đều xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống.

1.3. Tác động tiêu Cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là gì?

 • A. Làm thay đổi cơ cấu dân cư.
 • B. Hình thành xu thế toàn cầu hoá,
 • C. Làm thay đổi cuộc sống của con người.
 • D. Chế tạo những vũ khí có tính chất huỷ diệt.

1.4. Đâu là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hoá?

 • A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti Xuyên quốc gia.
 • B. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành tập đoàn lớn.
 • C. Làm chuyển biến cơ cấu kinh tế.
 • D. Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, phân hoá giàu - nghèo trong từng nước và giữa các nước.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy ghép nối những nội dung ở cột bên trái với các nội dung ở cột bên phải cho phù hợp:

=> Xem hướng dẫn giải

3. Làm thế nào để hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đánh giá vai trò của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đối với đời sống con người?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Internet tác động gì đến bản thân em? Theo em, nên sử dụng Internet trong học tập như thế nào cho tốt?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Em có thể làm gì để khắc phục những hạn chế của Internet?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 316 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9