Em có thể làm gì để khắc phục những hạn chế của Internet?

  • 1 Đánh giá

2. Em có thể làm gì để khắc phục những hạn chế của Internet?

Bài làm:

Để khắc phục những hạn chế của Internet, chúng ta có thể:

  • Thay vì lướt mạng xã hội chúng ta nên ra ngoài tìm hiểu xung quanh và chơi thể thao.
  • Đưa ra cho mình những danh sách nội dung cụ thể khi sử dụng mạng Internet.
  • Đặt ra khoảng thời gian cụ thể khi truy cập internet
  • Hạn chế các ứng dụng, các trang mạng, hay những thói quen không tốt.
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9