So sánh các tiêu chí trong bảng số liệu giữa vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với cả nước? Trình bày đặc điểm dân cư và xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội

Phân tích bảng 1, đọc thông tin, hãy:

 • So sánh các tiêu chí trong bảng số liệu giữa vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với cả nước?
 • Trình bày đặc điểm dân cư và xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Bài làm:

So sánh Trung du và miền núi Bắc Bộ với cả nước:

 • Số dân chiếm 14% số dân cả nước
 • Mật độ dân số bằng 1/2 mật độ dân số cả nước
 • Tỉ lệ gia tăng dân số của vùng cao hơn cả nước 0,39%
 • Tỉ lệ hộ nghèo (18,4%) cao gấp hơn 2 lần tỉ lệ hộ nghèo cả nước
 • Thu nhập bình quân đầu người cả nước cao hơn 1,5 lần so với vùng
 • Tuổi thọ trung bình của vùng thấp hơn cả nước
 • Tỉ lệ người 15 tuổi trở lên biết chữ chỉ đạt 89%, thấp hơn cả nước.

Đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

 • Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người: Thái, Mường, Dao, Mông...
 • Người dân có nhiều kinh nghiệm canh tác trên đất dốc, kết hợp sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, chăn nuôi...
 • Đời sống của một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn nhưng đang được cải thiện.
 • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9