Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu ( 1988-1991) đã tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế?

  • 1 Đánh giá

3. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu ( 1988-1991) đã tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế?

Bài làm:

Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là một tổn thất to lớn đối với các quốc gia theo chế độ Cộng sản và Xã hội Chủ nghĩa trên thế giới năm 1991, kéo theo nhiều cuộc biểu tình, bạo động nội chiến trên khắp thế giới, làm kết thúc chiến tranh lạnh.

Sự sụp đổ của Liên Xô cũng đồng nghĩa với việc trật tự hai cực I-an-ta sụp đổ, thiết lập một trận tự Thế giới mới, thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu.

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9