Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu chiến đấu của nhân dân miền Nam chống chiến lược "Chiên tranh cục bộ" của Mĩ (1965 - 1968)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?
 • Giới thiệu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong những năm 1965 - 1967 góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ

Bài làm:

Giống nhau:

 • Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • Cùng chung mục tiêu là chống phá cách mạng miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.
 • Có sự tham gia và chi phối của tiền của, vũ khí và cố vấn quân sự Mĩ.
 • Cả hai đều bị thất bại.

Khác nhau:

Tiêu chí so sánh

Chiến tranh đặc biệt

Chiến tranh cục bộ

Quy mô chiến tranh

Ở miền Nam

Mở rộng hai miền Nam – Bắc

Mục tiêu

Chống phá cách mạng và bình định miền Nam

Vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc.

Thủ đoạn

“Ấp chiến lược” được coi như “xương sống”

chiến lược hai gọng kìm tìm diệt và bình định.

Lực lượng tham chiến

Quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, dùng người Việt đánh người Việt.

Mĩ, chư hầu, Ngụy.

Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất.

Tính chất ác liệt

Ác liệt

Rất ác liệt

Là hình thức chiến tranh xâm lược cao nhất, là chiến dịch duy nhất mà Mĩ trực tiếp huy động quân viễn chinh sang tham chiến ở chiến trường miền Nam, tăng cường bắn phá miền Bắc.

Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong những năm 1965 - 1967 góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ:

 • Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965
 • Chiến thắng hai mùa khô (đông- xuân 1965 - 1966 và đông xuân 1966 - 1967)
 • Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).
 • 159 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9