Nhận xét về tỉ trọng và sự thay đổi tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng so với các khu vực khác trong cơ cấu GDP ở đồng bằng sông Hồng?

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế

a. Công nghiệp

Quan sát hình 3, 4 đọc thông tin, hãy:

Nhận xét về tỉ trọng và sự thay đổi tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng so với các khu vực khác trong cơ cấu GDP ở đồng bằng sông Hồng?

Bài làm:

Nhận xét:

  • Quan sát biểu đồ ta thấy, từ năm 2000 đến 2014 tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng có xu hướng tăng mạnh từ 32,7% xuống còn 46,4%.
  • Năm 2014, tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng lớn nhất (46,4%) trong cơ cấu ngành công nghiệp
  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9