Nếu em là Tổng thống Mĩ trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1975, em có tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

3. Nếu em là Tổng thống Mĩ trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1975, em có tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam không? Vì sao?

Bài làm:

Nếu em là tổng thống Mĩ, em sẽ không tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, vì: Lúc đó Mĩ là nước mạnh, Mĩ đi xâm lược Việt Nam để thể hiện quyền lực của mình chẳng khác nào một người lớn bắt nạt đứa trẻ con. Hơn nữa, từ trước đến nay, Mĩ đã tham gia vào nhiều trận chiến, Mĩ thừa biết được, kết quả chiến tranh dù thắng hay bại đều gây thiệt hại cho nhân dân và đất nước. Vì vậy, tại sao Mĩ không thể hiện quyền lực đó bằng cách phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật để các nước khác trầm trồ, học hỏi thay vì đánh giết nhau.

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9