Tìm trên lược đồ hình 3 một số cảng biển và bãi tắm ở nước ta

  • 1 Đánh giá

3. Tìm trên lược đồ hình 3 một số cảng biển và bãi tắm ở nước ta

Bài làm:

Một số cảng biển và bãi tắm ở nước ta:

  • Các cảng biển ở nước ta: Cửa Ông, Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Vũng Tàu...
  • Các bãi tắm ở nước ta: Hạ Long, Cửa Lò, Lăng Cô, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc...
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9