Giải bài 16: Tây Nguyên

 • 1 Đánh giá

Giải bài 16: Tây Nguyên - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 tập 2 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1, kết hợp với hiểu biết của em, hãy giới thiệu về tự nhiên và con người Tây Nguyên?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Quan sát hình 2, kết hợp với đọc thông tin, hãy xác định vị trí địa lí và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Quan sát hình 2, đọc thông tin hãy hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

Tài nguyên thiên nhiên và thế mạnh kinh tế vùng Tây Nguyên

Tài nguyên thiên nhiênĐặc điểm nổi bậtThế mạnh kinh tế
Đất
Khí hậu
Nước
Khoáng sản
Rừng

=> Xem hướng dẫn giải

Nêu những hạn chế về tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội

Phân tích bảng 1, đọc thông tin, hãy:

 • So sánh các tiêu chí trong bảng số liệu giữa vùng Tây Nguyên với cả nước?
 • Trình bày đặc điểm dân cư và xã hội của vùng Tây Nguyên?
 • Nếu ảnh hưởng của đặc điểm dân cư, xã hội đến phát triển kinh tế?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế

Quan sát hình 4, 5 đọc thông tin, hãy:

 • Nhận xét diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước?
 • Xác định khu vực trồng nhiều cà phê ở Tây Nguyên. Vì sao cà phê lại được trồng nhiều ở Tây Nguyên?
 • Nêu những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Công nghiệp

Quan sát hình 5 đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết các ngành công nghiệp chính của vùng Tây Nguyên.
 • Kể tên các nhà máy thuỷ điện trong vùng. Nêu ý nghĩa của việc phát triển thuỷ điện ở Tây Nguyên?
 • Giải thích vì sao công nghiệp chế biến nông, lâm sản ở Tây Nguyên phát triển khá nhanh?

=> Xem hướng dẫn giải

c. Dịch vụ và các trung tâm kinh tế

Quan sát hình 5, đọc thông tin, hãy:

 • Trình bày đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở Tây Nguyên?
 • Xác định các trung tâm kinh tế của vùng trên lược đồ
 • Giải thích vì sao Tây Nguyên có thế mạnh phát triển du lịch

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho bảng số liệu sau:

Độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên năm 2014

Các tỉnhKon TumGia LaiĐắk LắkĐắk NôngLâm Đồng
Độ che phủ rừng (%)62,440,138,73952,5
 • Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên, năm 2014
 • Nêu nhận xét độ che phủ rừng của các tỉnh

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước giai đoạn 2002 - 2014

Năm2002200520102014
Tây Nguyên2,37,222,739,7
Cả nước261,1988,52963,56004,5
 • Tính tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên so với cả nước giai đoạn 2002 - 2014 và nhận xét
 • Giải thích vì sao giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên còn rất thấp so với giá trị sản xuất công nghiệp cả nước.

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

1. Vận dụng kiến thức đã học, hãy đề xuất các giải pháp để góp phần phát triển hiệu quả, bền vững cây cà phê ở Tây Nguyên

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chọn một trong hai nhiệm vụ sau và thực hiện:

Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho bạn bè biết về một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Nguyên

Tìm hiểu và sưu tầm ảnh về di sản văn hoá thế giới không gian văn hoá cồng chiêng ở Tây Nguyên

=> Xem hướng dẫn giải


 • 291 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9