Vận dụng kiến thức đã học, hãy đề xuất các giải pháp để góp phần phát triển hiệu quả, bền vững cây cà phê ở Tây Nguyên

  • 1 Đánh giá

D-E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

1. Vận dụng kiến thức đã học, hãy đề xuất các giải pháp để góp phần phát triển hiệu quả, bền vững cây cà phê ở Tây Nguyên

Bài làm:

Các giải pháp để góp phần phát triển hiệu quả, bền vững cây cà phê ở Tây Nguyên:

  • Tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết dọc, liên kết ngang trong ngành hàng.
  • Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ cao vào các khâu sản xuất, chế biến và tổ chức quản lý sản xuất, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, doanh nghiệp.
  • Xây dựng, quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam thành sản phẩm quốc gia trên toàn cầu.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9