Soạn bài 5: Địa lí công nghiệp

 • 2 Đánh giá

Soạn bài 5: Địa lí công nghiệp - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 33. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy kể tên các ngành công nghiệp ở địa phương em. Tại sao ở địa phương em lại phát triển các ngành công nghiệp này?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

1. Tìm hiểu các nhân tố tự nhiên

Đọc thông tin kết hợp với những hiểu biết của em, hãy lập và hoàn thành sơ đồ theo yêu cầu dưới đây về các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển các ngành công nghiệp tương ứng

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu các nhân tố kinh tế - xã hội

Đọc thông tin, hãy phân tích tác động của các nhân tố kinh tế - xã hội đến phát triển và phân bố các ngành công nghiệp

=> Xem hướng dẫn giải

II. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

1 Tìm hiểu cơ cấu ngành công nghiệp

 • Chứng minh ngành công nghiệp nước ta có cơ cấu đa dạng?
 • Cho biết ngành công nghiệp nào có tỉ trọng lớn nhất và nhỏ nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013?
 • Trình bày đặc điểm của các ngành công nghiệp trọng điểm?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu một số ngành công nghiệp trọng điểm

a. Công nghiệp khai thác nhiên liệu

 • Trình bày tình hình phát triển của ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu ở nước ta?
 • Kể tên một số mỏ than, dầu mỏ và khí tự nhiên đang được khai thác?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Công nghiệp điện

Đọc thông tin, quan sát hình 2, hãy:

 • Kể tên các nhà máy nhiệt điện, thủy điện có công suất trên 1000MW ở nước ta?
 • Cho biết đặc điểm chung của phân bố các nhà máy điện?

=> Xem hướng dẫn giải

c. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Đọc thông tin, quan sát hình 2, hãy:

Hoàn thành sơ đồ cơ cấu các ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm theo yêu cầu sau:

Cho biết sự phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

=> Xem hướng dẫn giải

d. Công nghiệp dệt may

Đọc thông tin, kết hợp với những kiến thức đã có, hãy:

 • Nêu đặc điểm nổi bật của ngành công nghiệp dệt may?
 • Cho biết các trung tâm dệt may lớn của nước ta xác định trên hình 6?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu các trung tâm công nghiệp lớn

Quan sát hình 6 hãy nêu một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho hai khu vực tập trung công nghiệp Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng theo bảng sau:

Khu vực tập trung công nghiệpCác trung tâm công nghiệp
Đông Nam BộThành phố Hồ Chí minh
Đồng bằng sông Hồng

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội ( được nêu trong bài ) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cho bảng số liệu:

Sản lượng dầu mỏ và điện của nước ta, giai đoạn 2000 - 2014

Sản phẩm/ năm2000200520102014
Dầu mỏ (triệu tấn)16,318,51517,4
Điện (tỉ KWh)26,752,191,7141,3
 • Hãy vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường thể hiện sản lượng dầu mỏ và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2014?
 • Nhận xét tình hình sản xuất dầu mỏ và điện nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E: Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng

Trao đổi với người thân để tìm hiểu các điều kiện phát triển công nghiệp hoặc tiểu công nghiệp ở địa phương em hay một địa phương nào đó em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy sưu tầm thông tin tư liệu về sự phát triển điện gió ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 582 lượt xem