Chứng minh ngành công nghiệp nước ta có cơ cấu đa dạng? Cho biết ngành công nghiệp nào có tỉ trọng lớn nhất và nhỏ nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013? Trình bày đặc điểm của các ngành công nghiệp trọng điểm?

 • 2 Đánh giá

II. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

1 Tìm hiểu cơ cấu ngành công nghiệp

 • Chứng minh ngành công nghiệp nước ta có cơ cấu đa dạng?
 • Cho biết ngành công nghiệp nào có tỉ trọng lớn nhất và nhỏ nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013?
 • Trình bày đặc điểm của các ngành công nghiệp trọng điểm?

Bài làm:

Chứng minh ngành công nghiệp nước ta có cơ cấu đa dạng:

Cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng được thể hiện ở các thành phần kinh tế cũng như các ngành kinh tế.

 • Theo thành phần kinh tế: Nước ta có các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước, các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Theo ngành công nghiệp: Nước ta có các ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu, công nghiệp điện, công nghiệp luyện kim, công nghiệp cơ khí – điện tử, công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm,… Trong mỗi ngành có các phân ngành, trong mỗi phân ngành có nhiều ngành khác nhau.

=> Chính sự phân loại như vậy, hiện nay nước ta có rất nhiều các ngành công nghiệp khác nhau.

Ví dụ:

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ba phân ngành chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy sản.

Chế biến sản phẩm trồng trọt có nhiều ngành như: xay xát, sản xuất đường, rượu, nước giải khát, chế biến chè, cà phê, sản xuất dầu thực vật, bánh kẹo, mì ăn liền…

Năm 2013:

 • Ngành công nghiệp có tỉ trọng lớn nhất là Chế biến lương thực, thực phẩm (20,1%)
 • Ngành công nghiệp có tỉ trọng nhỉ nhất là Công nghiệp điện (3,8%)

Đặc điểm của các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản xuất công nghiệp
 • Phát triển trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, đem lại hiệu quả kinh tế cao
 • Có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác.
 • 107 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9