Đọc thông tin, hãy phân tích tác động của các nhân tố kinh tế - xã hội đến phát triển và phân bố các ngành công nghiệp

 • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu các nhân tố kinh tế - xã hội

Đọc thông tin, hãy phân tích tác động của các nhân tố kinh tế - xã hội đến phát triển và phân bố các ngành công nghiệp

Bài làm:

Phân tích dựa trên các ý chính sau đây:

Thứ nhất, dân cư và lao động

 • Nước ta có số dân đông, nhu cầu, thị hiếu có nhiều thay đổi
 • Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật và thu hút đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, cơ sở vật chất – kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

 • Trình độ công nghiệp thấp, chưa đồng bộ
 • Chỉ phân bố tập trung ở một số vùng
 • Cơ sở hạ tầng đang từng bước cải thiện, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm.

Thứ ba, chính sách phát triển công nghiệp

 • Chính sách công nghiệp hóa và chính sách đầu tư
 • Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và đổi mới các chính sách khác.

Thứ tư, thị trường

 • Ngày càng mở rộng và đang cạnh tranh quyết liệt
 • Sức ép trên thị trường xuất khẩu.
 • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9