Nêu hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước được thể hiện thông qua văn kiện nào và nội dung cụ thể là gì?

 • 1 Đánh giá

b. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

Nêu hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước được thể hiện thông qua văn kiện nào và nội dung cụ thể là gì?

Bài làm:

 • Hoàn cảnh ra đời:
  • Do yêu cầu hợp tác và phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội.
  • Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực.
  • 8/8/1967 hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN0 ra đời tại Băng Cốc (Thái Lan)
 • Mục tiêu: Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác chung trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
 • Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước được thể hiện thông qua văn kiện: Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á.
 • Nội dung cụ thể của văn kiện:
  • Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
  • Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
  • Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
  • Giải quyết việc tranh chấp bằng phương pháp hòa bình
  • Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

 • 164 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9