Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh? Cho biết hậu quả của dân số đông và tăng nhanh?

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu về dân số và sự gia tăng dân số

Phân tích bảng 1, đọc thông tin, kết hợp với hiểu biết của em, hãy:

 • Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh?
 • Cho biết hậu quả của dân số đông và tăng nhanh?

Bài làm:

Nhận xét về tình hình dân số nước ta:

 • Từ năm 1954 – 2014, dân số nước ta tăng nhanh liên tục (tăng 66,9 triệu người)
 • Tỉ lệ tăng dân số có giảm nhưng không ổn định giữa các thời kì.
  • giai đoạn 1954 - 1960, tỉ lệ tăng dân số đạt mức cao nhất (từ 1,10% lên 3,93%)
  • giai đoạn 1960 - 2014, tỉ lệ tăng dân số giảm dần (từ 3,93% xuống 1,03%)

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giám nhưng số dân vẫn tăng nhanh là bởi vì:

 • Nước ta có dân số đông, quy mô dân số lớn.
 • Nước ta có cơ cấu dân số trẻ, số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ cao.
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng vẫn thuộc loại cao trên thế giới. mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm khoảng một triệu người.

Hậu quả của dân số đông và tăng nhanh là:

 • Làm cho kinh tế không theo kịp với mức tăng của dân số.
 • Gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm, cho việc phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, gây tắc nghẽn giao thông, vấn đề nhà ở.
 • Gây bất ổn về xã hội
 • Làm suy giảm tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường…
 • 167 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9