Quan sát hình 2, kết hợp với đọc thông tin, hãy xác định vị trí địa lí và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Quan sát hình 2, kết hợp với đọc thông tin, hãy xác định vị trí địa lí và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Bài làm:

Vị trí của Tây Nguyên là:

  • Phía Đông Bắc, Đông và Đông Nam tiếp giáp Duyên hải Nam Trung Bộ
  • Phía Tây Nam tiếp giáp Đông Nam Bộ
  • Phía Tây tiếp giáp Lào và Cam- pu-chia

Ý nghĩa:

  • Tây Nguyên nằm tiếp giáp với Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, tiêu thụ sản phẩm, bởi đó là những vùng đông dân, có nền kinh tế phát triển.
  • Có nhiều cơ hội để giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế với hai nước láng giềng Lào và Cam –pu-chia.
  • Xét về an ninh, quốc phòng, Tây Nguyên có vị trí chiến lược rất quan trọng.
  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9