Theo em, việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra thời cơ và thách thức gì?

  • 2 Đánh giá

2. Theo em, việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra thời cơ và thách thức gì?

Bài làm:

Thời cơ:

  • Kinh tế: thu hút vốn và kĩ thuật của các quốc gia tiên tiến trong khu vực, phát triển du lịch dịch vụ;
  • Văn hóa - giáo dục: Được giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa truyền thống độc đáo, tiếp cận nền giáo dục ở các quốc gia tiên tiến;
  • An ninh-chính trị: chung tay giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu, đảmt bảo ổn định chính trị của khu vực.

Thách thức:

  • Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu với các nước trong khu vực.
  • Sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực.
  • Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và truyền thống của dân tộc.
  • 482 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9