Hoàn thành sơ đồ cơ cấu các ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm theo yêu cầu sau:

  • 1 Đánh giá

c. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Đọc thông tin, quan sát hình 2, hãy:

Hoàn thành sơ đồ cơ cấu các ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm theo yêu cầu sau:

Cho biết sự phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

Bài làm:

Sự phân bố:

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phân bố rộng khắp cả nước. Tập trung nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng....

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9