Quan sát hình 6 hãy nêu một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho hai khu vực tập trung công nghiệp Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng theo bảng sau:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu các trung tâm công nghiệp lớn

Quan sát hình 6 hãy nêu một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho hai khu vực tập trung công nghiệp Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng theo bảng sau:

Khu vực tập trung công nghiệpCác trung tâm công nghiệp
Đông Nam BộThành phố Hồ Chí minh
Đồng bằng sông Hồng

Bài làm:

Một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho hai khu vực tập trung công nghiệp Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng theo bảng sau:

Khu vực tập trung công nghiệpCác trung tâm công nghiệp
Đông Nam Bộ
  • Thành phố Hồ Chí minh
  • Thủ Dầu Một
  • Biên Hòa
  • Vũng Tàu
Đồng bằng sông Hồng
  • Hà Nội
  • Hải Phòng
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9