Trình bày những khó khăn trong sản xuất lương thực ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

  • 1 Đánh giá

  • Trình bày những khó khăn trong sản xuất lương thực ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Bài làm:

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất lương thực ở Duyên hải Nam Trung Bộ chính là quỹ đất nông nghiệp rất hạn chế. Những cánh đồng hẹp ven biển có diện tích nhỏ, đất xấu, thiếu nước và thường bị bao lũ về mùa mưa. Ngoài ra, ở một số tỉnh của vùng còn có hiện tượng cát bay khiến cho diện tích sản xuất ngày càng nhỏ hơn.

  • 197 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9