Đánh giá vai trò cách mạng của Phi-đen Cát-xtơ-rô đối với cách mạng Cu -Ba?

  • 1 Đánh giá

  • Đánh giá vai trò cách mạng của Phi-đen Cát-xtơ-rô đối với cách mạng Cu -Ba?

Bài làm:

Vai trò cách mạng của Phi-đen Cát-xtơ-rô đối với cách mạng Cu -Ba:

  • Là người đứng lên khởi xướng phong trào đấu tranh giành lại chính quyền.
  • Là người đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn hòn đảo với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới trẻ tuổi, đầy nhiệt tình và kiên cường.
  • Là người đã đứng lên xây dựng lực lượng và chỉ huy đội quân mở các cuộc tiến công và dành thắng lợi hoàn toàn.
  • Là người đã tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để, đưa đất nước Cu Ba bước sang một trang mới...
  • 233 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9