Nhận xét chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp so với năm trước ở các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ giai đoạn 2012 - 2014?

  • 1 Đánh giá

b. Công nghiệp

Quan sát hình 2, phân tích bảng 3, hãy:

Nhận xét chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp so với năm trước ở các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ giai đoạn 2012 - 2014?

Bài làm:

Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp so với năm trước ở các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ giai đoạn 2012 - 2014 có sự thay đổi:

  • Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp giảm.
  • Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp tăng.
  • Hà Tĩnh là tỉnh có chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao nhất (12,1%)
  • Quảng Trị là tỉnh có chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp giảm mạnh nhất (8,2%).
  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9