Cho biết ngoại thương là gì? Nêu tến các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam? Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu hàng xuất khẩu...

 • 1 Đánh giá

b. Hoạt động ngoại thương

Đọc thông tin, quan sát hình 10, hãy:

 • Cho biết ngoại thương là gì? Nêu tến các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam?
 • Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu hàng xuất khẩu. Nêu tên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta?

Bài làm:

 • Ngoại thương là hoạt động thương mại diễn ra giữa quốc gia trên thế giới (hay còn gọi là thương mại quốc tế).
 • Tên các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là: các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU.
 • Sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu hàng xuất khẩu là:
  • Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản chiếm tỉ trọng cao và có xu hướng tăng từ 31,8% lên 44%
  • Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp giảm nhẹ từ 40,6% xuống 39,4%
  • Hàng nông, lâm, thủy sản chiếm tỉ trọng nhỏ nhất và có xu hướng giảm mạnh từ 27,6% xuống 16,6%.
 • Tên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta là: than đá, dầu thô, cà phê, điều, gạo,....
 • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9