Vì sao thực dân Pháp thực hiện chính sách hạn chế phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng ở Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Vì sao thực dân Pháp thực hiện chính sách hạn chế phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng ở Việt Nam?

A. Việt Nam không có điều kiện để phát triển công nghiệp

B. Pháp muốn xây dựng Việt Nam thành thuộc địa có nền nông nghiệp và dịch vụ phát triển

C. Đầu tư phát triển công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn.

D. Để cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.

Bài làm:

Thực dân Pháp thực hiện chính sách hạn chế phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng ở Việt Nam vì:

Đáp án: C. Đầu tư phát triển công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9