Xác định giới hạn lãnh thổ và vị trí địa lí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Quan sát hình 1, đọc thông tin, hãy:

 • Xác định giới hạn lãnh thổ và vị trí địa lí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
 • Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?

Bài làm:

Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ:

Vị trí: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng lãnh thổ phía Bắc nước ta, tiếp giáp với:

 • Phía Bắc giáp Trung Quốc
 • Phía Nam giáp vùng Bắc Trung Bộ
 • Phía Tây giáp Lào
 • Phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ

Lãnh thổ:

 • Diện tích: 100.965 km2 chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ cả nước.
 • Đường biên giới dài giáp Nam Trung Quốc và Thượng Lào.
 • Đường bờ biển kéo dài từ Móng Cái đến Quảng Yên

Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ:

 • Có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng.
 • Có điều kiện giao lưu kinh tế với các vùng kinh tế trong nước cũng như với Lào, Trung Quốc....
 • Phát triển kinh tế cả đất liền và kinh tế biển.
 • 174 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9