Đọc thông tin, hãy cho biết vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai

a. Tình hình kinh tế

Đọc thông tin, hãy cho biết vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

Bài làm:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới vì:

  • Mĩ có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ cao, lại được ổn định phát triển kinh tế...
  • Trình độ tập trung tư bản và sản xuất rất cao, có sức cạnh tranh lớn.
  • Các chính sách và biện pháp điều tiết nhà nước có vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển
  • Kinh tế Mĩ không vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng/
  • 102 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9