Xác định các vùng trồng lúa, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi trâu bò và đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ...

  • 1 Đánh giá

Xác định các vùng trồng lúa, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi trâu bò và đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ

Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng và hệ thống thủy lợi ở Bắc Trung Bộ?

Bài làm:

Xác định các vùng trồng lúa, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi trâu bò và đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ:

  • Trồng lúa: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
  • Cây công nghiệp ngắn ngày: Trên đất cát pha vùng duyên hải
  • Cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày: Vùng gò đồi phía Tây
  • Chăn nuôi trâu bò: Vùng gò đồi phía Tây
  • Đánh bắt thủy sản: Ven biển

Ý nghĩa của việc trồng rừng và hệ thống thủy lợi ở Bắc Trung Bộ: Phát triển nông nghiệp, giảm nhẹ thiên tai (lũ quét, sản lở đất) và bảo vệ môi trường.

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9