Đọc thông tin kết hợp quan sát kênh hình, hãy: Cho biết thế nào là "Chiến tranh lạnh", nêu những biểu hiện và hậu quả của "Chiến tranh lạnh"

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu cuộc "chiến tranh lạnh"

Đọc thông tin kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Cho biết thế nào là "Chiến tranh lạnh"?
  • Nêu những biểu hiện và hậu quả của "Chiến tranh lạnh"

Bài làm:

"Chiến tranh lạnh' là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

Những biểu hiện và hậu quả của "Chiến tranh lạnh":

Những biểu hiện của "Chiến tranh lạnh":

  • Mĩ và đồng minh ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự, xây dựng nhiều căn cứ quân sự.
  • Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa phải tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ.

Hậu quả của "chiến tranh lạnh"

  • Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.
  • Các cường quốc phải chi một khối lượng lớn tiền của và sức người, để chế tạo và sản xuất vũ khí hủy diệt, xây dựng quân sự.
  • Đời sống nhân dân nhiều nước bị giảm sút, tình hình xã hội bất ổn do sự đầu tư quá lớn về tiền của và sức người vào cuộc chạy đua vũ trang.
  • 94 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9