Quan sát hình 4, 5 đọc thông tin, hãy: Nhận xét diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế

Quan sát hình 4, 5 đọc thông tin, hãy:

  • Nhận xét diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước?
  • Xác định khu vực trồng nhiều cà phê ở Tây Nguyên. Vì sao cà phê lại được trồng nhiều ở Tây Nguyên?
  • Nêu những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Bài làm:

Quan sát biểu đồ hình 4 ta thấy, diện tích và sản lượng cà phê ở Tây Nguyên chiếm tỉ lệ rất cao so với cả nước. Đây chính là vùng cà phê lớn nhất của cả nước ta.

Dẫn chứng: Năm 2014 Tây Nguyên chiếm 89,4% diện tích và 92,9% sản lượng cà phê trong cả nước.

Khu vực trồng nhiều cà phê ở Tây Nguyên là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Sở dĩ cây cà phê được trồng nhiều ở Tây Nguyên vì:

  • Có đất badan màu mỡ trên diện tích rộng.
  • Khí hậu cao nguyên có một mùa mưa, một mùa khô thuận lợi cho gieo trồng, thu hoạch, chế biến và bảo quản.
  • Thị trường về cà phê ở trong nước, đặc biệt là ở nhiều nước và khu vực được mở rộng.

Những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên:

  • Tây Nguyên thiếu nước phục vụ sản xuất vào mùa khô
  • Giá nông sản bấp bênh luôn biến động
  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9