Hãy cho biết di tích lịch sử, hoặc đường phố, trường học nào liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử xuất hiện trong bài học ở địa phương em hoặc em biết.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy cho biết di tích lịch sử, hoặc đường phố, trường học nào liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử xuất hiện trong bài học ở địa phương em hoặc em biết.

Bài làm:

Di tích lịch sử, đường phố, trường học liên quan đến các nhân vật lịch sử xuất hiện ở trong bài học là:

  • Đường Phan Bội Châu (Hà Nội)
  • Đường Ngô Gia Tự (Hà Nội)
  • Đường Nguyễn Đức Cảnh (Hà Nội)
  • Nhà số 5D - Hàm Long, Hà Nội, nơi thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên
  • Đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội)
  • Đường Trần Cung (Trần Văn Cung) (Hà Nội)
  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9