Theo em, đất nước Việt Nam sẽ phát triển như thế nào nếu không bị cắt, không bị chiến tranh tàn phá?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động ứng dụng

2. Theo em, đất nước Việt Nam sẽ phát triển như thế nào nếu không bị cắt, không bị chiến tranh tàn phá?

Bài làm:

Theo em, nếu như đất nước Việt Nam không bị chia cắt, không bị thực dân Pháp, đế quốc Mĩ tàn phá thì có lẽ bây giờ chúng ta đã và đang trở thành những cường quốc kinh tế công nghiệp lớn, có vị thế trong khu vực và thế giới. Điều đó, hoàn toàn có thể nghĩ tới, bởi trải qua hàng chục năm bị chiến tranh, đất nước ta đã có những lúc rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng rồi chúng ta vẫn vực dậy, đoàn kết và đánh đuổi kẻ thù mang lại nền độc lập cho đất nước.

Ba mươi năm chống Pháp, bốn mươi năm đánh Mĩ, đất nước ta còn lại sau chiến tranh chỉ là đống tro tàn. Vậy mà chúng ta vẫn đã cố gắng vươn lên, học hỏi, tiếp thu nền khoa học mới từ bên ngoài để đưa đất nước đi lên. Ngày nay, chúng ta tuy vẫn còn là một nước nông nghiệp nhưng không thể phủ nhận sự vươn lên và cố gắng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Dù xuất phát sau, nhưng chúng ta vẫn cố gắng phát triển từng ngày được nhiều bạn bè quốc tế và khu vực công nhận.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9